הבהרות לגבי לוח השנה האקדמי במחלקה

שלום לכולם,

לאור שאלות שחזרו ועלו, להלן הבהרה לגבי לוח הזמנים של סמסטר א׳:

הלימודים העיוניים במחלקה לתרבות חזותית וחמרית יתחילו בתאריך 25.10.2020, יום ראשון. בהמשך השבוע יתקיימו גם הקורסים במקבץ הרב־מחלקתי.

הקורסים המעשיים במחלקה לכל השנים יתחילו ביום שני, 2 בנובמבר.

חלק קטן מהקורסים יחלו בתאריך מאוחר יותר. הסטודנטים.ות בקורסים אלו יקבלו בקרוב הודעה מהמרצים על תאריך פתיחת הקורס.

בשבוע שבין 25.10 ל־2.11 יתקיימו סדנאות ההשלמה באיור וטיפוגרפיה לשנים ב׳ ו־ג׳ (בלמידה מרחוק), ופעילויות מיוחדות של האקדמיה והמחלקה שלגביהן ישלחו עדכונים נוספים.

כל הקורסים במחלקה יתחילו בלמידה מרחוק. 

הסמסטר יסתיים בתאריך 5 בפברואר 2021.  

במהלך כל קורס, לקראת סוף הסמסטר, יקבע מועד ההגשה בקורס. ההגשות יערכו בצורה מדורגת לאורך סיום הסמסטר, בהתאם לצורכי הקורס, מרחוק או בקמפוס לפי התנאים באותו הזמן.